Chuyển tới nội dung

Thông báo Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 và cả năm, năm học 2019-2020; kết quả điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên đại học chính quy khóa 6 (2016-2020)

14.07.2020

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét điểm rèn luyện học kỳ 2 và cả năm, năm học 2019- 2020 và kết quả điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên đại học chính quy khóa 6 (2016- 2020) cấp trường họp ngày 14 tháng 7 năm 2020. Nhà trường thông báo: 1. Kết quả dự kiến xét điểm rèn luyện kỳ 2 và cả năm, năm học 2019-2020 cho sinh viên đại học chính quy khoá 6 (danh sách 1). 2. Kết quả điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên đại học chính quy khóa 6 (2016- 2020) (danh sách 2).

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác