Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Công tác sinh viên có 01 trưởng phòng và có không quá từ 02 phó trưởng phòng, các viên chức và người lao động.

2. Trưởng phòng trực tiếp quản lý viên chức, người lao động của phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Phòng, ký các văn bản chuyên môn theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 

Description: http://old.hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/Huong(5).png

Nguyễn Văn Hưởng

Chức vụ

Trưởng phòng

Học vị

Thạc sĩ

Số điện thoại

 

Email

nvhuong.tccb@ hunre.edu.vn

 

Description: http://old.hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/Phuc.JPG

Trương Văn Phúc

Chức vụ

Phó trưởng phòng

Học vị

Cử nhân

Số điện thoại

 

Email

tvphuc@ hunre.edu.vn

 

Description: http://old.hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/Tam.png

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ

Phó trưởng phòng

Học vị

Thạc sĩ

Số điện thoại

 

Email

ntttam@ hunre.edu.vn

 

Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Tiến sĩ

Số điện thoại 
Emailnatuan@hunre.edu.vn

 

Description: C:\Users\dntu\Downloads\83650c8f5eb1a4effda0.jpg

Đỗ Thị Thanh Nga

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Số điện thoại

 

Email

đttnga@ hunre.edu.vn

 

 

     Description: http://old.hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/IMG_8304.JPG

Tăng Thị Lệ Thu

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

 Thạc sĩ

Số điện thoại

 

Email

ttlthu@ hunre.edu.vn

 

 

 Description: http://old.hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/23513346_1613464932008802_1874325632_n.jpg

Tạ Thị Thủy

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Số điện thoại

 

Email

ttthuy@ hunre.edu.vn

 

 Description: http://old.hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/23439295_1613458062009489_109866323_n.jpg

Lương Kim Oanh

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Kỹ sư

Số điện thoại

 

Email

lkoanh@ hunre.edu.vn

 

 Description: http://old.hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/tu%20(1).JPG

Đỗ Ngọc Tú

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Số điện thoại

 

Email

dntu@ hunre.edu.vn

 

Description: C:\Users\dntu\Downloads\IMG_4448.jpg

 Đào Minh Quân

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Kỹ sư

Số điện thoại

 

Email

đmquan@hunre.edu.vn