Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Công tác sinh viên có 01 trưởng phòng và có không quá từ 02 phó trưởng phòng, các viên chức và người lao động.

2. Trưởng phòng trực tiếp quản lý viên chức, người lao động của phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Phòng, ký các văn bản chuyên môn theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 

Description: http://old.hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/Tam.png

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ

Phó trưởng phòng phụ trách

Học vị

Thạc sĩ

Số điện thoại

 

Email

ntttam@ hunre.edu.vn

Description: C:\Users\dntu\Downloads\83650c8f5eb1a4effda0.jpg

Đỗ Thị Thanh Nga

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Số điện thoại

 

Email

dttnga@ hunre.edu.vn

Description: http://old.hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/IMG_8304.JPG

Tăng Thị Lệ Thu

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

 Thạc sĩ

Số điện thoại

 

Email

ttlthu@ hunre.edu.vn

 

 Description: http://old.hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/23513346_1613464932008802_1874325632_n.jpg

Tạ Thị Thủy

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Số điện thoại

 

Email

ttthuy@ hunre.edu.vn

 

 Description: http://old.hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/23439295_1613458062009489_109866323_n.jpg

Lương Kim Oanh

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Kỹ sư

Số điện thoại

 

Email

lkoanh@ hunre.edu.vn

 

 Description: http://old.hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/tu%20(1).JPG

Đỗ Ngọc Tú

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Số điện thoại

 

Email

dntu@ hunre.edu.vn

 

Description: C:\Users\dntu\Downloads\IMG_4448.jpg

 Đào Minh Quân

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Số điện thoại

 

Email

dmquan@hunre.edu.vn

Trịnh Thu Phương

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Số điện thoại

 

Email

ttphuong@hunre.edu.vn

Trần Thị Kim Liên

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Số điện thoại

 

Email

ttklien@hunre.edu.vn

 

Trần Thị Thanh Nhàn

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân điều dưỡng

Số điện thoại

 

Email

tttnhan@hunre.edu.vn

 

Đoàn Thị Hà

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân điều dưỡng

Số điện thoại

 

Email

doanthiha0506@gmail.com

 

Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân y tế công cộng

Số điện thoại

 

Email

ntthao@hunre.edu.vn