Chuyển tới nội dung

THÔNG BÁO V/v Kiểm tra, đối soát kết quả rèn luyện, học bổng khuyến khích học tập, kết quả xét khen thưởng năm học 2017 – 2018; danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018-2019

02.10.2018

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét điểm rèn luyện, Hội đồng xét học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật học viên, sinh viên cấp trường họp ngày 27 tháng 9 năm 2018. Chi tiết trong file đính kèm:

 

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác