Chuyển tới nội dung

Phòng Công tác sinh viên

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2019-2020

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2019-2020

https://ctsv.hunre.edu.vn/tuan-sinh-hoat-cong-dan
Hội nghị đối thoại với sinh viên, học viên

Hội nghị đối thoại với sinh viên, học viên

https://ctsv.hunre.edu.vn/hoi-nghi-doi-thoai-giua-lanh-dao-nha-truong-voi-sinh-vien-hoc-vien-nam-hoc-2018-2019.html

Mới cập nhật

Kế hoạch mở lớp tiếng Anh vì cộng đồng năm 2022Kế hoạch mở lớp tiếng Anh vì cộng đồng năm 2022
17.03.2022
Notice: Undefined variable: showd in /var/www/subportal/_template/module/newslatest.tpl on line 25
Thông báo Nộp hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2021 - 2022Thông báo Nộp hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2021 - 2022
22.02.2022
Notice: Undefined variable: showd in /var/www/subportal/_template/module/newslatest.tpl on line 25
5037.Miễn, giảm học phí từ học kỳ I năm học 2021-2022 và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên5037.Miễn, giảm học phí từ học kỳ I năm học 2021-2022 và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên
28.01.2022
Notice: Undefined variable: showd in /var/www/subportal/_template/module/newslatest.tpl on line 25
129.QĐ Giảm học phí từ học kỳ I năm học 2021-2022 và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên (bổ sung)129.QĐ Giảm học phí từ học kỳ I năm học 2021-2022 và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên (bổ sung)
18.01.2022
Notice: Undefined variable: showd in /var/www/subportal/_template/module/newslatest.tpl on line 25

Thư viện ảnh