Chuyển tới nội dung

Phòng Công tác sinh viên

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2019-2020

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2019-2020

https://ctsv.hunre.edu.vn/tuan-sinh-hoat-cong-dan
Hội nghị đối thoại với sinh viên, học viên

Hội nghị đối thoại với sinh viên, học viên

https://ctsv.hunre.edu.vn/hoi-nghi-doi-thoai-giua-lanh-dao-nha-truong-voi-sinh-vien-hoc-vien-nam-hoc-2018-2019.html

Mới cập nhật

167.QĐ Điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022- 2023 theo Nghị quyết số 165/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ167.QĐ Điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022- 2023 theo Nghị quyết số 165/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ
18.01.2023
Notice: Undefined variable: showd in /var/www/subportal/_template/module/newslatest.tpl on line 25
5304.QĐ Miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2022-2023 (đợt 3)5304.QĐ Miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2022-2023 (đợt 3)
30.12.2022
Notice: Undefined variable: showd in /var/www/subportal/_template/module/newslatest.tpl on line 25
5185.QĐ Miễn, giảm học phí từ học kỳ I năm học 2022-2023 và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên (đợt 2)5185.QĐ Miễn, giảm học phí từ học kỳ I năm học 2022-2023 và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên (đợt 2)
28.12.2022
Notice: Undefined variable: showd in /var/www/subportal/_template/module/newslatest.tpl on line 25
5179.QĐ Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2022-2023 (đợt 2)5179.QĐ Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2022-2023 (đợt 2)
28.12.2022
Notice: Undefined variable: showd in /var/www/subportal/_template/module/newslatest.tpl on line 25
Thông báo sinh viên chưa tham gia mua BHYT tại trường năm 2023Thông báo sinh viên chưa tham gia mua BHYT tại trường năm 2023
28.12.2022
Notice: Undefined variable: showd in /var/www/subportal/_template/module/newslatest.tpl on line 25
5153.Trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên (đợt 2)5153.Trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên (đợt 2)
23.12.2022
Notice: Undefined variable: showd in /var/www/subportal/_template/module/newslatest.tpl on line 25

Thư viện ảnh