Chuyển tới nội dung

THÔNG BÁO V/v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019

14.02.2019

            Căn cứ quyết định số 2556/QĐ-TĐHHN, ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Mức học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên năm học 2018-2019;

            Căn cứ Quyết định số 4892/QĐ-TĐHHN, ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Phê duyệt phương án cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy học kỳ I năm học 2018-2019;

            Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019;

Nhà trường thông báo về việc đánh giá kết quả điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019 ; Chi tiết trong file đính kèm:

 

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác