Chuyển tới nội dung

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định công tác quản lý sinh viên ngoại trú

07.10.2016

Căn cứ Quyết định số 1924/QĐ-BTNMT, ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, cụ thể trong file đính kèm:

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác