Chuyển tới nội dung

Thông báo Kết quả dự kiến sinh viên được miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2020-2021

02.12.2020

Thông báo Kết quả dự kiến sinh viên được miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội,
hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2020-2021

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác