Chuyển tới nội dung

Thông báo Viết bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” cuối khóa cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 6 và tài liệu viết bài thu hoạch

30.06.2020

Căn cứ Kế hoạch số 2230/KH-TĐHHN ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” cuối khóa hệ đại học chính quy khóa 6; Nhà trường Thông báo về việc viết bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” cuối khóa cụ thể như sau:

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác