Chuyển tới nội dung

THÔNG BÁO V/v Nộp học phí kỳ 1- giai đoạn 2, năm học 2018-2019

31.10.2018

Căn cứ vào Quyết định số 2098/QĐ-TĐHHN, ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Quy định mức thu học phí năm học 2018-2019;

Nhà trường thông báo về việc nộp học phí kỳ 1 - giai đoạn 2, năm học 2018-2019 của học viên, sinh viên. Chi tiết trong file đính kèm:

 

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác